Flera bra skäl att anlita en professionell översättare

Om ditt företag planerar att flytta till utländska marknader är det troligt att du kommer att behöva översättningstjänster som en del av den expansionen. Ibland tror företag att de kan använda en vän, anställd eller familjemedlem som talar språket för att ta på sig denna roll, men det kan bli ett kostsamt misstag. Bara för att du talar två språk gör det dig inte till en översättare.

Kanske ännu värre är att lita på Google Översätt för att översätta dina bruksanvisningar, marknadsföringsmaterial eller juridiska avtal. Översättningsappar kan vara användbara när du beställer på en restaurang eller checkar in på ett hotell, men är verkligen ingen ersättning för en mänsklig översättare för något mer komplicerat. Du som behöver en bra översättare nu, du kan kolla in Språkservice.

Här är viktiga skäl till varför en professionell översättare är värd investeringen.

Kvalitet

Oavsett om du expanderar till en ny marknad eller lanserar en ny produkt är det avgörande att du gör ett gott intryck och kommunicerar ditt företags värderingar och budskap på ett korrekt sätt. Professionella översättare är inte bara utmärkta lingvister, de har också de färdigheter som krävs för att leverera dina dokument korrekt och konsekvent och till dina deadlines.

Ämnes- eller branschspecifik kunskap

Många översättare är specialiserade på en specifik bransch vilket ger dem en högre nivå av förståelse för all teknisk terminologi som används. 

Kulturellt korrekt

Professionella översättare fördjupar sig inte bara i språket utan också i ett lands kultur. Bristande kunskap om kulturella normer kan leda till kostsamma och pinsamma misstag, men en professionell översättare kommer att ta hänsyn till lokala bestämmelser, juridiska krav och sociala normer, för att säkerställa att ditt material är troget för en lokal publik.

Noggrannhet

Professionella översättare är också utmärkta skribenter. De kommer att ge exakt stavning, grammatik, skiljetecken och kommer att säkerställa att all teknisk terminologi representeras korrekt.

Konsekventa

En professionell översättare säkerställer att de är konsekventa genom hela din text(er). 

18 Jan 2023