Har du ett behov av att vidareutbilda dig inom ditt yrke?

Har du ett yrke där du jobbar med saker som så att säga alstrar värme, då har du något som kallas för heta arbeten. Du kanske jobbar som svetsare till exempel. Du som jobbar med heta arbeten måste ha certifikat för det. Det innebär att du kanske måste ta en kurs i heta arbeten och vidareutbilda dig så att du kan fortsätta jobba med det du gör. 

Du kan välja att gå denna utbildning på en plats, eller få kursledare som håller den hos er på ert företag. Det certifikat du får med heta arbeten kursen gäller sedan i 5 år. Går du en sån här kurs så kan du lära dig att minska riskerna för att bränder uppstår. Det är därmed viktigt att alla som jobbar med värme på något sätt har rätt kunskaper. I denna utbildning ingår flera moment så som ansvar, risker, säkerhetsregler, släckutrustning, brandfaror med mera. 

Om olyckan är framme

En heta arbeten kurs går man för att undvika olyckor, men en hlr utbildning är bra att gå, om det sker en olycka. Det är bra att kunna både första hjälpen och hlr. Det är därmed bra att gå en sådan oavsett vad det är för yrke du har. Hlr är nämligen något alla kan ha nytta av. Det och att lära sig använda en hjärtstartare samt att göra första hjälpen, det är bra kunskaper att bära med sig, då det kan ske olyckor på olika platser!

22 Aug 2019