Välja rätt fönster

Att välja fönster kan vara svårt, oavsett om du bygger nytt eller renoverar. Det finns dock några riktlinjer att tänka på inför valet av fönster till ditt fönsterbyte. En sak att tänka på är att hela ditt hus utseende påverkas av vad det är för fönster du väljer. För att hitta rätt, så se över vad för ålder och stil ditt hus har för övrigt. Nya moderna fönster passar kanske inte så bra på ett gammalt hus och tvärtom. Det finns dock många fönstertillverkare som kan erbjuda moderna, energieffektiva fönster i flera olika stilar, även till äldre hus med spröjsade fönster. En bra tillverkare är Fönsterfabriken som erbjuder pvc fönster. Utöver utseende på fönster är det viktigt att hitta fönster med de funktioner du vill att det ska ha.

Vilka krav har du på dina fönter?

Vad för krav, funktionsmässigt ställer du på de fönster du vill ha? Ska fönstret gå att öppna? Åt vilket håll? Ska det vara bullerreducerat glas eller extra inbrottssäkert? Sedan kan du även fundera på att välja fönster där du reducerar och minskar energiförlusten. Värmeläckage via gamla fönster är vanligt. Du bör kolla på fönstrets U-värde, LT-värde, lufttäthet och G-värde-

U-värdet anger fönstrets totala värmemotstånd. LT-värde är hur mycket dagsljus fönstret släpper in. Lufttätheten testas fram i laboratorier enligt en satt standard. Låg- och nollenergihus ska ha fönster med mycket hög lufttäthet. G-värdet är ett mått på hur mycket solvärme som fönstret släpper in.

15 Aug 2022