Hjälp med och i hemmet

Den som har en funktionsnedsättning, den har möjlighet till olika sorters hjälp. Om det är att man har en funktionsnedsättning där det krävs hjälp med de grundläggande behoven, så kan man ha rätt att få tillgång till personliga assistenter. Om du är intresserad av att veta mer om det, så kan du kolla den sida som Ekens Assistans har, för att läsa mer. Du kan ansöka om personlig assistans via din kommun eller via Försäkringskassan. Det beror på hur många timmar per vecka du behöver hjälp. En annan sak du med funktionsnedsättning kan få, det är bostadsanpassningsbidrag.

Att anpassa din bostad

Om du har en funktionsnedsättning och kanske sitter i rullstol, så kan ett vanligt hem vara svår att fungera i. Många saker sitter ofta för högt och trösklar och annat kan vara i vägen. Det du kan göra då, det är att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det är ett bidrag från din kommun, som är till för att kunna anpassa ditt boende på det sätt du har behov av. Så som att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

För att ansöka om detta bidrag, så är det till din egen kommun du vänder dig. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. Dock är det vissa villkor som måste uppfyllas för att få detta bidrag.

24 Jan 2022