Hur fungerar det med rekrytering?

Ibland behövs ny personal och det är då man gör en så kallad rekrytering. Det är ett slags samlingsnamn för det man gör då man ska få in ny personal på sin arbetsplats kan man säga. Det är inte bara det där med att skriva en platsannons, utan det är allt arbete innan, under och efter med. Det är en process man gör för att få in den personal man behöver och att det blir rätt typ av personal. Det gäller att kunna skriva en bra kravprofil, som inte har för låga krav eller för höga krav. Företag kan ta hjälp med sin rekrytering via ett rekryteringsföretag som till exempel Skill U . Det är bra att göra om man har behov av mer personal, men inte tiden att rekrytera den på egen hand.

Vad gör ett rekryteringsföretag?

Ett rekryteringsföretag är vad man kan anlita om man inte har tid eller rätt kunskaper att rekrytera på egen hand. De tar ansvar för hela rekryteringsprocessen. Det från att attrahera till att anställa rätt kompetens till tjänsten. Om du testar att använda dig av Skill U Rekrytering kan du få hela eller delar av rekryteringsprocessen gjorda av dem. Du kan anställa den person de hittar till dig. En del rekryteringsföretag erbjuder företag personer som en slags bemanning, som en slags konsult, som senare kan bli anställd av dig om du tycker det fungerar bra. När du behöver ny personal eller extra vid behov så kan det vara smart att gå via en rekryteringsfirma. 

11 Apr 2022