Vad gäller för kameraövervakning hemma?

Har du funderingar på att sätta upp en ip kamera eller kanske sätta upp en övervakningskamera utomhus? Då gäller det att du har koll på lite regler vad som gäller med övervakning. Man får nämligen inte filma vad som helst och hur som helst. En stor fördel för privatpersoner är dock att de får, om de uppfyller vissa krav och regler, köpa en ip kamera eller en övervakningskamera utomhus. Då regleras du inte av Kameraövervakningslagen utan omfattas av det så kallade privatundantaget. Huvudregeln för privatpersoner är att du har rätt att kamerabevaka din bostad och tomt (inhägnad exempelvis av en häck eller ett staket). Och så länge du gör det behöver du inte skylta om det. Men du får inte fånga upp allt för mycket med din kamera!

Så gör du för att omfattas av privatundantaget

Så snart du filmar utanför det som ses som din egna privata sfär, så omfattas du inte längre av privatundantaget. Det som gäller då är dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Samma sak om du vill dela med dig av det du filmat på nätet. 

För att omfattas av privatundantaget så gäller det alltså att kameraövervakningen sker uteslutande av dig i egenskap som privatperson och du får då endast filma ditt hem samt inhägnad tomt. Det kan även vara ok med privata garage, sjöbodar och liknande saker. Se till så att du anpassar upptagningsområdet för kameran så att du inte filmar på platser som allmänheten får beträda, eller dina grannar. 

Om du har frågor kring vad som gäller, så kan du kolla av med Datainspektionen innan du sätter upp övervakning. 

29 May 2020